LED PLUS-GARANTIE

Algemeen

Naast de algemene voorwaarden inzake de productgarantie, die zijn vastgelegd in de algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden van Environmental Innovation Technologies (EIT), zijn onderstaande aanvullende garantievoorwaarden van toepassing op de LED plus garantie.
LED garantie
EIT garandeert kopers die LED producten rechtstreeks bij EIT hebben aangeschaft, alsmede de eindkopers van EIT LED, dat de geleverde producten tot 5 jaar, vanaf de leveringsdatum vrij zijn van gebreken wat betreft het functioneren van de lichtbronnen (LED’s). Onder gebreken wordt onder meer verstaan: het niet werken van een enkele LED.

Garantie Voorwaarden
 • De garantie is alleen geldig op voorwaarde dat het aankoopbewijs (factuur) kan worden overgelegd.
 • De garantietermijn begint vanaf levering van de producten.
 • De koper dient ons van het defect in kennis te stellen binnen 30 dagen nadat hij het defect heeft opgemerkt, dan wel redelijkerwijze had kunnen opmerken. Indien de koper ons niet tijdig in kennis stelt vervalt de garantie;
 • De garantie is slechts van toepassing op vervanging (naar oordeel EIT)
De garantie is niet van toepassing indien
 • Op een van de genoemde documenten iets veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt, al dan niet door derden;
 • Het model- (type) of productienummer op het apparaat veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt, al dan niet door derden;
 • Deze garantie sluit defecten uit, al dan niet door derden veroorzaakt, die het gevolg zijn van een onjuiste installatie, van oververhitting door centrale of andere verwarming, van buiten komende oorzaken als brand, vandalisme, natuurrampen, verstoring van de openbare orde etc., onjuiste behandeling, schade door vallen of schokken en installatie in de omgevingsomstandigheden die niet overeenkomen met de door de fabrikant aanbevolen omstandigheden.
De garantie is niet van toepassing op
 • Gemaakte transportkosten
 • Veldwerk- of servicekosten in verband met het demonteren, vervangen of opnieuw installeren van het product.
 • De batterij in het geval van nood- of nood/continu armaturen
 • Overige niet LED gerelateerde componenten als Schemerschakelaars, dimmers bewegingsmelders etc.
 • Voor alle LED producten in het Garantie LED Plus garantieplan geldt dat de garantie alleen van toepassing is tot een absoluut maximum Tamb. van 25o
 • Wij verbinden ons tot uitsluitend ter beoordeling van EIT, tot vervanging van het defect product, onder voorwaarde dat de defect armatuur/unit retour gestuurd wordt naar EIT.
 • EIT behoudt het recht voor naar een deugdelijk bewijs van het aantal opgegeven branduren en/of de opgegeven stroomsterkte te vragen. Aan de hand van de productiegegevens op de sticker op het product wordt bepaald of de garantie van toepassing is.
 • De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen indien het product op correcte wijze behandeld, geïnstalleerd en onderhouden is overeenkomstig de instructies in de installatiehandleiding van het product, en rekening houdend met de specifieke toleranties op de flux en systeemvermogens van toepassing zijn op de LED producten.
 • Omdat onze LED producten voortdurend technisch verder worden ontwikkeld, worden defecte producten in geval van vervanging niet altijd vervangen door exact hetzelfde product, maar door een product met een vergelijkbare of betere kwaliteit.
Hulp nodig van EIT
 • Indien uw EIT product defect blijkt of indien u hulp wenst in te roepen, adviseren wij u contact op te nemen met onze verkooporganisatie per chat, email sales@eit.nu of per telefoon 036 – 54 77 844.Om u vlot verder te kunnen helpen verzoeken wij u onderstaande informatie beschikbaar te hebben alvorens u contact met ons opneemt;
  • Het originele aankoopbewijs (factuur), die de leverdatum van het artikelnummer vermeld.